Duża rewitalizacja w Poznaniu

16 sierpnia 2018
Property News

Znaleźli się inwestorzy, którzy podjęli się modernizacji zrujnowanego obszaru między ulicami Podgórną, Kozią, Szkolną i Rynkiem Starego Miasta w Poznaniu. Orpea rewitalizuje obszar dawnego kompleksu szpitalnego od strony ulicy Szkolnej, którą planuje zakończyć w 2020 r. Natomiast pojawienie Structure Capital S.A. jako właściciela Nowej Podgórnej rodzi szansę przywrócenia dawnego splendoru okolicy – nowy inwestor mógłby w końcu ją ożywić wpisując się w politykę rewitalizacji centrum miasta.

Czytaj więcej