I wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30 września 2020

Zarząd spółki Structure Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Structure Capital S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Piękna 15/66 w Warszawie w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej