Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

19 sierpnia 2021

Niniejszym informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Stucture Capital S.A.

Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad zostały skutecznie dostarczone wszystkim akcjonariuszom.

Czytaj więcej